Het monument werd opgericht ter herinnering aan de 15 overleden onder de
Belgische geïnterneerden binnen de gemeente Heerlen tijdens de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918).
Enkele van hen stierven aan de Spaanse Griep die
in 1918 in Europa huishield.
Krachtens de neutraliteitsverdragen was de
Nederlandse overheid verplicht gevluchte militairen van alle partijen te
interneren.
Interneringskampen waren er oa in Beersdal en Spekholzerheide.
Een deel van de Belgen werd tewerkgesteld in de mijnen.
Bij de Belgische
bevolking hebben de “concentratiekampen” veel kwaad bloed gezet. De bouw van
deze monumenten was mede bedoeld om leed te verzachten en de verhoudingen te
normaliseren.

Bron Gemeente Heerlen